Mașini și Aparate Electrice de Uz Casnic

Specialitatea: 71340 ”Maşini şi aparate electrice de uz casnic

Specialistul este pregătit pentru activitatea în diverse domenii ale economiei naţionale: industria producătoare, reţeaua comercială, prestări-servicii, fiind încadrat în cîmpul muncii în calitate de inginer electromecanic, şef de secţie, maistru.

Specialiatatea “Maşini şi aparate electice de uz casnic” pregăteşte tehnicieni electricieni pentru activitatea în domeniul producerii deservirii şi reparaţiei maşinilor frigorifice şi utilajului electric de uz casnic.

Abolvenţii specialităţii “MAE” pot să activeze la întreprinderile producătoare şi desevire socială a populaţiei, să înfiinţeze o afacere proprie. În Colegiul Tehnologic din Chişinău studenţii studiază diferite tipuri de maşini şi aparate electrice de uz casnic: frigidere, maşini de spălat, condiţionere, aspiratoare etc. Pentru această specialitate sînt elaborate programe de studiu ce cuprind toate particularităţile de cunoaştere atît teoretică cît şi practică.

Pentru specialitatea “MAE” sunt organizate excursii şi lucrări practice la întreprinderile de profil, la Universitatea Tenică a Moldovei, la Centrala Electrică de Termoficare din Chişinău.

Cabinetele şi laboratoarele sunt dotate cu utilaje şi dispozitive moderne, necesare pentru pregătirea profesională de înaltă calificare.

Specialistul în acest domeniu trebuie să posede cunoştinţe teoretice pe care să le aplice în practică: să cunoască construcţia şi tehnologiile de reparaţie a diverselor maşini şi aparate electrice, să execute calcule pentru proiectarea utilajelor şi secţiilor specializate, să deservească utilajul frigorific comercial şi tehnica de uz casnic.

Skip to toolbar