Modelarea și Tehnologia Articolelor din Piele și Înlocuitori

Specialitatea 72340 „Modelarea şi Tehnologia Confecțiilor din Piele şi Înlocuitori

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎În anul 2003 în conformitate cu reforma Învăţămîntului al Republicii Moldova Colegiul Tehnologic din Chişinău ca instituţie de învăţămînt superior de scurtă durat a fost prefăcută în instituţie de învăţămînt mediu de specialitate în cadrul căreia a fost înfiinţată specialitatea 72340 „Modelarea şi Tehnologia Confecțiilor din Piele şi Înlocuitori” pregăteşte specialişti cu calificarea tehnicieni industria confectiilor din piele și înlocuitori în termen:

1. 4 ani în baza studiilor gimnaziale;
2. 2 ani în baza studiilor de cultură generală, liceale, profesional – tehnice.

Specialistul este pregătit pentru activitatea întreprinderilor de confecţii de articole de marochinărie şi de încălţăminte, şi atelierelor prestări seervicii, fiind încadrat în cîmpul muncii în funcţie de inginer tehnolog, inginer-constructor, şef de secţie, şef de atelier, maistru.

Specialistul trebuie să posede următoarele cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice la următoarele discipline de specialitate:

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎proiectarea tiparelor de încălţăminte, cunoscînd bine etapa iniţială de proiectare

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎tehnologia articolelor din pie‏‏‎‎le, a produselor de marochinărie, şi a încălţăminte;

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎proiectarea procesului tehnologic a produselor articolelor din piele şi înlocuitori, a articolelor de marochinărie şi încălţăminte;

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎desen de specialitate a articolelor din piele şi înlocuitori, a araticolelor de marochinărie şi a încălţămintei

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎mangimentul întreprinderii şi marketing;

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎utilajul pentru prelucrarea articolelor din piele şi înlocuitori, a articolelor de marochinărie şi încălţăminte;

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎compoziţia costumului;

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎studiul materialelor;

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏să asigure îndeplinirea proceselor tehnologice ale produselor, proiectarea continuă a tehnologiilor de confecţionare şi a etapei de proiectare a produselor de îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, a încălţămintei şi a articolelor de marochinărie utilizind unificarea şi tipizarea detaliilor, ordinii elaborării şi perfectării documentaţiei tehnicii necesare.

În Republica Moldova întreprinderile de confecţionare a articolelor de piele şi înlocuitori are o pondere destul de însemnată. Absolvenţii specialităţii 72340 „Modelarea şi Tehnologia Confecțiilor din Piele şi Înlocuitori” activează cu succes la întreprinderile ale industriei uşoare de confecţionare a încălţămintei, a îmbrăcămnintei din piele, articolelor de marochinărie, deoarece în cadrul de învăţământ sunt încadrate disciplinele care au cunoştinţe profunde despre sztructura pielii, prelucrarea produselor de îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, Design Vestimentar, managementul întreprinderilor.

Toţi aceşti ani, de la deschiderea specialităţii 72340 „Modelarea şi Tehnologia Confecțiilor din Piele şi Înlocuitori” şi până în prezent se duce o conlucrare strînsă cu întreprindere de profil din Republica Moldova. Această conlucrare se manifestă prin vizite reciproce, petrecerea lecţiilor la întreprinderi, petrecerea practicilor tehnologice, constructive şi de diplomă de către elevii Colegiului Tehnologic la Întreprinderile de profil.

Luând în cosideraţie faptul că în Republica Moldova ramura Industria Uşoară ocupă un rol important în dezvoltarea economiei naţionale, cu multiple specializări, una din care este specialitatea „Modelarea şi Tehnoologia Articolelor din Piele şi Înlocuitori”, putem aprecia că absolvenţii instutuţiei date au mari perspective de a se angaja în câmpul muncii.

Pe parcursul anilor specialitatea „Modelarea şi Tehnoologia Articolelor din Piele şi Înlocuitori” s-a dezvoltat în concordanţă cu sarcinile pe care le-a îndeplinit pentru specializările din domeniul industriei uşoare. S-au pregătit absolvenţii, tehnicienii care activează în întreaga ţara şi străinătate, în sectoarele de profil, activând la întreprinderele de prestare servicii la întreprinderile „Zorile, „Tocuşor”, „Cristina”, serviciile publice, firme private, învăţământ, absolvenţii îşi continue studiile atât în instituţiile de învăţământ di ţară, cum sunt: Universitatea Tehnică din Moldova, ULIM, ASEM, etc., precum şi peste hotare: situaţia social – economică actuală şi orientarea acesteia în viitor garantează plasamentul absolvenţilor, marea majoritatea acestora lucrând în unităţi de profil.

Din punct de vedere al programelor de studii (disciplini de cultură generală şi specialitate) se îmbină profilul tehnologic cu profilul economic.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar